O nás

Dětská skupina Broučci představuje zařízení pravidelné péče o děti, které je určeno dětem ve věku od 1 do 6 let (do zahájení povinné školní docházky).

O děti pečuje kvalifikovaný personál (zdravotní sestra, pedagog, chůvy) s dlouholetými zkušenostmi v práci s dětmi. Za dětmi pravidelně dochází také logopedka a v případě potřeby je možná konzultace s fyzioterapeutkou.

Provozní doba je od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hodin, po celý rok vč. letních prázdnin.

Místem poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je Pekárkova 572/5, 460 15 Liberec.

Celková kapacita činí 12 dětí.

Fotka vnitřních prostor objektu
Jak u nás probíhá den
6:30–8:00 příchod dětí do DS, individuální činnosti a společné aktivity
8:00–8:45 ranní kruh (přivítání, pohybové aktivity, relaxace)
8:45–9:15 hygiena, dopolední svačina
9:15–10:00 výtvarné, hudební činnosti, povídání s dětmi (o přírodě, ročním období apod.)
10:00–11:30 pobyt dětí venku, procházka (v případě nepříznivého počasí pokračování v předchozím programu)
11:30–12:00 hygiena, oběd
12:00–12:30 vyzvedávání dětí
12:30–14:00 odpolední odpočinek (čtení pohádky, poslouchání relaxační hudby)
14:00–14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30–16:45 volná hra, individuální činnosti, vyzvedávání dětí rodiči

Organizace dne je pouze orientační, pečující osoba si program dne přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí. Výchovná činnost probíhá podle plánu výchovy a péče vypracovaného personálem dětské skupiny a je případně přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí.

Ceník

Dny v týdnu Pobyt/den Pobyt/měsíc Stravné/den Stravné/měsíc Celkem za měsíc
1 150 Kč 750 Kč (5 dní) 47 Kč 235 Kč 985 Kč
2 1350 Kč (9 dní) 423 Kč 1773 Kč
3 1950 Kč (13 dní) 611 Kč 2561 Kč
4 2550 Kč (17 dní) 799 Kč 3349 Kč
5 3300 Kč (22 dní) 1034 Kč 4334 Kč
  • Úplata za službu péče o dítě je splatná k 15. dni aktuálního měsíce, ve kterém je služba poskytována. Variabilním symbolem je evidenční číslo přidělené dítěti.
  • Bankovní spojení: 5624912/0800
  • Provoz v dětské skupině je podpořen MPSV ze státního rozpočtu. Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy za daný rok.

Stravování

V dětské skupině je zajištěno celodenní stravování. V ceně je dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka a celodenní pitný režim. K dispozici jsou nápoje: čaj neslazený, slazený, voda, ovocné šťávy. Jídelníček je vždy konzultován s nutriční sestrou. Stravu můžeme přizpůsobit věku a zdravotnímu stavu každého dítěte a doporučení dětského lékaře (např. bezlepková dieta, diabetes).

Cena za celodenní stravování činí 47 Kč.

Odhlášení obědů je možné na tel. 771 258 969 nejpozději do 8:00 hodin daného dne, neodhlášené obědy jsou počítány v plné výši. Úhrada stravného je splatná k 25. dni kalendářního měsíce předcházejícího před měsícem, ve kterém bude stravné poskytováno.

Bankovní spojení: 5624912/0800

Týdenní jídelníček