O nás

Dětská skupina Broučci představuje zařízení pravidelné péče o děti, které je určeno dětem ve věku od 1 do 6 let (do zahájení povinné školní docházky).

O děti pečuje kvalifikovaný personál (zdravotní sestra, pedagog, chůvy) s dlouholetými zkušenostmi v práci s dětmi. Za dětmi pravidelně dochází také logopedka a v případě potřeby je možná konzultace s fyzioterapeutkou.

Provozní doba je od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hodin, po celý rok vč. letních prázdnin.

Místem poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je Pekárkova 572/5, 460 15 Liberec.

Celková kapacita činí 12 dětí.

Fotka vnitřních prostor objektu
Jak u nás probíhá den
6:30–8:00 příchod dětí do DS, individuální činnosti a společné aktivity
8:00–8:45 ranní kruh (přivítání, pohybové aktivity, relaxace)
8:45–9:15 hygiena, dopolední svačina
9:15–10:00 výtvarné, hudební činnosti, povídání s dětmi (o přírodě, ročním období apod.)
10:00–11:30 pobyt dětí venku, procházka (v případě nepříznivého počasí pokračování v předchozím programu)
11:30–12:00 hygiena, oběd
12:00–12:30 vyzvedávání dětí
12:30–14:00 odpolední odpočinek (čtení pohádky, poslouchání relaxační hudby)
14:00–14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30–16:45 volná hra, individuální činnosti, vyzvedávání dětí rodiči

Organizace dne je pouze orientační, pečující osoba si program dne přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí. Výchovná činnost probíhá podle plánu výchovya péče vypracovaného personálem dětské skupiny a je případně přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí.

Ceník

Počet dnů v týdnu 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dnů
Cena 500 Kč 1000 Kč 1500 Kč 2000 Kč 2500 Kč
  • Úplata za službu péče o dítě je splatná k 25. dni kalendářního měsíce předcházejícího před měsícem, ve kterém bude služba poskytována.
  • Bankovní spojení: 5624912/0800
  • Provoz v dětské skupině je podpořen MPSV ze státního rozpočtu.
  • Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy za daný rok.

Stravování

V dětské skupině je zajištěno celodenní stravování. V ceně je dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka a celodenní pitný režim. K dispozici jsou nápoje: čaj neslazený, slazený, voda, ovocné šťávy. Jídelníček je vždy konzultován s nutriční sestrou. Stravu můžeme přizpůsobit věku a zdravotnímu stavu každého dítěte a doporučení dětského lékaře (např. bezlepková dieta, diabetes).

Cena za celodenní stravování činí 47 Kč.

Odhlášení obědů je možné na tel. 771 258 969 nejpozději do 8:00 hodin daného dne, neodhlášené obědy jsou počítány v plné výši. Úhrada stravného je splatná k 25. dni kalendářního měsíce předcházejícího před měsícem, ve kterém bude stravné poskytováno.

Bankovní spojení: 5624912/0800

Týdenní jídelníček